Ijambo ry’Imana
Ibintu 4 abakirisito bakigira ku isengesho rya Eliya Ibintu 4 abakirisito bakigira ku isengesho rya Eliya

Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa, imvura imara imyaka itatu n’amezi atandatu itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. (Yakobo 5:17-18) Eliya yabagaho ubuzima butangaje. Yagaburiwe...

Iherezo rya byose riri bugufi mwirinde ibisindisha Iherezo rya byose riri bugufi mwirinde ibisindisha

Ijambo ry’Imana, Amateraniro ya nibature yo ku Ikicaro Gikuru cya ADEPR Umwigisha : Vedaste NGENDAHAYO Thème : Iherezo rya byose riri bugufi mwirinde ibisindisha Dusome 1Petero4:7-8 Iherezo rya byose riri bugufi. Nuko mugire ubwenge mwirinda...

Urugamba rwo mu Mwuka Urugamba rwo mu Mwuka

Ijambo ry’Imana, Amateraniro ya nibature yo ku Ikicaro Gikuru cya ADEPR Umwigisha : Pst Emmanuel NDIZEYE Thème : Urugamba rwo mu Mwuka Dusome Yakobo 4:7 "Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani, na we azabahunga. " 1 Petero 5:8 "Mwirinde...

Gukomeza mugenzi wawe ku Mana Gukomeza mugenzi wawe ku Mana

Ijambo ry’Imana, Amateraniro ya nibature yo ku Ikicaro Gikuru cya ADEPR Umwigisha : Pst RUDASINGWA Claude. Thème : Gukomeza mugenzi wawe ku Mana. Dusome 1 Sam 23:14-17 14. Nuko Dawidi aba mu bihome byo mu butayu, aguma mu gihugu cy’imisozi cyo mu...

Tugere ikirenge mu cya Toma Tugere ikirenge mu cya Toma

Ariko Toma umwe muri abo cumi na babiri witwaga Didumo, ntiyari kumwe na bo ubwo Yesu yazaga. 25 Ni cyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira bati “Tubonye Umwami !” Na we arabasubiza ati “Nintabona inkovu z’imbereri mu biganza bye, sinshyire n’ikiganza cyanjye...

Menya ikirere ukwiriye kurwaniramo Menya ikirere ukwiriye kurwaniramo

IKIZU ntikirwanira n’inzoka ku butaka. Ahubwo ikizu giterura inzoka kikayihindurira ikibuga kikayijyana mu kirere, kikayigurukana. inzoka itakaza imbaraga, ubushobozi ndetse ubugenge n’amayeri yayo ahambaye byose biba impfabusa. Ku butaka inzoka...

KUKI NGOMBA KWEMERA BIBLIYA NK’IJAMBO RY’IMANA ? KUKI NGOMBA KWEMERA BIBLIYA NK’IJAMBO RY’IMANA ?

" Ibyanditswe byera byose byahumetswe n’Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w’Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose." 1)...

ADEPR TweetsADEPR Facebook