Menya byinshi kuri ADEPR

Yanditswe kuya 26-10-2015 na fils

1. Itorero ADEPR

Itorero rya Pantekote ryo mu Rwanda ADEPR, ryavutse mu 1940, ritangira umurimo w’ivugabutumwa bwiza i Gihundwe mu Karere ka Rusizi, Intara y’Iburengerazuba, ritangijwe n’Abamisiyoneri baturukaga mu gihugu cya Suwede.

Ubu Itorero ADEPR rikorera hose mu gihugu, rikaba rimaze kugira abayoboke barenga miliyoni. Rifite abakozi 4979 bakorera ku nzego zaryo zose kuva ku Mudugudu kugera ku Biro Bikuru.

1.1 Intumbero

ADEPR ifite intumbero yo kuba “Itorero rirangwa n’imbaraga, ibimenyetso n’ibitangaza by’Umwuka Wera kandi ry’intangarugero mu ivugabutumwa bwiza, urukundo, ubusabane busesuye n’iterambere ryuzuye mu bayobozi, abayoboke n’abandi bagenerwabikorwa baryo. (Ibyakozwe n’Intumwa 2:43-47)

1.2 Inkingi ngenderwaho

Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa intumbero yayo, ibikorwa by’Itorero ADEPR byubakiye ku nkingi 4 z’ingenzi :

Ivugabutumwa
Ubukungu n’Iterambere
Imibereho myiza
Kwagura imibanire y’Itorero n’izindi nzego

2. IBIMAZE KUGERWAHO

2.1 IVUGABUTUMWA

Itorero ADEPR rimaze guhindura ubuzima bw’abantu benshi binyuze mu nyigisho zishingiye ku ijambo ry’Imana.
Mu myaka 75 rimaze rivuga ubutumwa, rikorera muri buri Kagali mu Rwanda. Ibyo byagezweho kubw’umuco w’ubwitange uranga abanyetorero. (Kubwiriza ubutumwa bwiza, kubaka insengero, kugura ibikoresho bya muzika, gufasha abatishoboye n’ibindi).

2.2 Ubukungu n’Iterambere

Mu rwego rw’ubukungu n’Iterambere ry’Abaturage, ADEPR imaze kubumbira hamwe abanyarwanda mu matsinda ibihumbi bitatu na magana ane na mirongo itanu n’atandatu (3,456) yo kuzigama no kugurizanya, imaze kandi kubaka ibigo binyuranye bikoreshwa mumahugurwa no gucumbikira abashyitsi.

Ubu ADEPR yateruye umushinga munini ku Gisozi wo kubaka Icyicaro cy’Itorero, Hoteli, Urusengero, Inzu mberabyombi, Sitade izajya ikoreshwa mu ivugabtumwa, Isomero na Sitidiyo ya Radiyo na Teleiziyo.

2.3 Imibereho myizaMu bijyanye n’imibereho myiza, ADEPR yita cyane ku buvuzi, uburezi no gufasha abatishoboye.

Ubuvuzi : Ibitaro by’Akarere ka Bugesera byubatswe na ADEPR, kandi bicungwa ku bufatanye bw’Itorero ADEPR na Leta. ADEPR kandi ifite ibigo nderabuzima bine mu gihugu.

Uburezi : Itorero ADEPR ryihatiye guteza imbere uburezi, rikaba rifite ibigo by’amashuri y’inshuke 37, abanza 160, ay’imyuga 2 n’ayisumbuye 56. Harateganywa na Kaminuza.

ADEPR ikora n’igikorwa cyo kwigisha gusoma, kwandika no kubara dore ko icyo gikorwa cyabaye indashyikirwa ku rwego rw’isi. ADEPR imaze gutwara kabiri igihembo cyo kwigisha gusoma, kwandika no kubara ku rwego rw’isi.
ADEPR ifite amashuri ya Bibiliya y’ibanze n’ayo ku rwego rwisumbuye, n’ishami rya Kaminuza rya Tewolojiya (FATEK). Ayo mashuri ya Bibiliya yose agamije kongerera ubushobozi abafite umuhamagaro w’Ivugabutumwa.

2.4 Kwagura Imibanire y’Itorero n’izindi nzego

Kuva ADEPR yatangira, yihatiye kubaka imibanire n’inzego z’imbere mu gihugu no hanze yacyo.

Imbere mu gihugu : ADEPR ni Umunyamuryango w’Inama y’Abaporotesitanti mu Rwanda (CPR) ndetse n’indi miryango ya gikristo y’Ivugabutumwa nka Peace Plan, Umuryango wa Bibiliya mu Rwanda (BSR), Umuryango w’Abasoma Bibiliya mu Rwanda(LLBR). ADEPR kandi ifatanya n’indi miryango ya gikristo mu gutegura ibikorwa by’ivugabutumwa byagutse.

Hanze y’Igihugu : ADEPR ni umunyamuryango mu ishyirahamwe ry’Amatorero ya Pantekote muri Afurika y’Iburasirazub a no Hagati (UKIAMKA). Ifitanye kandi ubufatanye n’imiryango nka :

PMU
USAID/Global Communities
Global Help to Heal (GHH)
CRS
Global Fund
Care International
FIDA International
Amatorero ya Pantekote yo muri Canada
Hope International
Compassion International
N’indi...

Inzego z’Ubuyobozi muri ADEPR zigizwe n’Inteko Rusange, Inama y’Ubuyobozi, Biro Nyobozi, Ururembo, Itorero ry’Akarere, Paruwasin’Umudugudu.ANDIKA ICYO UTEKEREZA


IBITEKEREZO


ADEPR TweetsADEPR Facebook