ADEPR-RWANDA

PANTECOSTAL CHURCHES


WATCH LIVE

Kwirengagiza Inabi abandi Batugiriye (Imigani 19 -11)

Past Jonathan ADEPR GATENGA

Byashyizweho : 2020-06-22 10:16:22. 

Akamaro k’amasengesho Y’umuchristo

Pasteur Uwambaje Emmanuel

Byashyizweho : 2020-06-22 08:52:57. 

Amasengesho y’iminsi 21 muri ADEPR Bibare

Zigirinshuti Michel

Byashyizweho : 2020-06-11 15:31:59.